Zebegény Szőnyi szemével – A falusi élet

Zebegény Szőnyi szemével – A falusi élet

2023. május 20-án időszaki kiállítás nyílt a zebegényi Szőnyi István Emlékmúzeumban Zebegény Szőnyi szemével – A falusi élet címmel. A tárlat a gyűjtemény grafikai anyagából válogat, amellyel csak kivételes alkalmakkor találkozhat a látogató. Az itt bemutatott akvarellek, rajzok és rézkarcok a Szőnyi által rajongásig szeretett egyszerű vidéki élet művészi lenyomatai.

Szőnyi a két világháború közötti, hazai festőnemzedék egyik legsikeresebb tagja volt. Harminc évesen, 1924-ben, fiatal házasként költözött a fővárosból Zebegénybe, amely fordulópontot jelentett életében és művészetében is. A háborút megjárt és túlélt festő örömmel kezdett új életet feleségével és születendő gyermekeikkel a zebegényi falusi portán, apósa nyaralójában. A művészet legigazabb tanítómesterének tartott természettel kerülhetett itt közvetlen és állandó kapcsolatba, amelynek idilli voltát már Ferenczy Károly növendékeként is megtapasztalta Nagybányán.

Fő témái a Dunakanyar látképe mellett, a falusi élet, családja és az őt körülvevő élettér lett, amelybe beletartoztak állatok és a naponta használt hétköznapi tárgyak is. Zebegénybe költözése után maga is gazdálkodni kezdett, tartott tehenet, kecskét, baromfit, a házhoz tartozó hatalmas kertben pedig – amely szabadtéri műteremként is szolgált számára – növényeket termesztett.

Szőnyi számtalan vázlatot, tanulmányt készített munkájukat végző emberekről, állatokról, akiket spontán, ellesett pillanatokban örökített meg. Nemcsak a természet ritmusában munkájukat végző embereket tanulmányozta és rajzolta, de a mindennapi tevékenységekhez használt tárgyak is felkeltették érdeklődését. Különleges hangulatot tudott teremteni a tárgyak köré. Kiemelve őket környezetükből, ünnepélyes, szinte áhítatos atmoszférát varázsolt köréjük, kifejezve ezzel azt a tiszteletet és megbecsülést, amit a falusi élettel járó munka iránt érzett.

Szőnyi számára nem létezett jelentéktelen téma, minden körülötte lévő dolgot megörökített, amit valamilyen szempontból érdekesnek talált. Folyamatosan gyűjtötte az anyagot képeihez, mindent megörökített, amit érdekesnek tartott az őt körülvevő világból. A valóságos látványból indult ki, de művészete túlmutat a naturalizmuson. Lírai expresszív alkotásai érzelmeket, hangulatokat közvetítenek, áthatja őket az a végtelen nyugalom, amit Szőnyi érzett a számára idilli környezetben.