Szarvas 300

Szarvas 300

Szarvas 2022. július 23-án ünnepelte a város újjátelepülésének 300 éves évfordulóját. A jeles dátumra a Tessedik Sámuel Múzeum a Nemzeti Kulturális alap Magyar Géniusz Programjának támogatásával egy időszaki helytörténeti kiállítással készült. A tárlaton a mai település elődjének tekinthető Szarvas történetét mutatják be az avarok korától napjainkig. Az anyag összeállításakor két szempont lebegett az alkotók szeme előtt: egyrészt hangsúlyosan szerepeltetni a város történetében a földrajzi tényezők – különösen a Hármas-Körös, az ott áthaladó utak és a rév – szerepét, illetve ehhez kapcsolódva külön vitrinben megemlékezni a középiskolai tanulmányait az ekkor még a múzeum épületében működő Vajda Péter Gimnáziumban végző jeles földrajztudós Mendöl Tiborról, aki a magyar településföldrajzi kutatásokat éppen Szarvas földrajzáról írott munkájával alapozta meg. Emellett törekedtek arra, hogy nagyrészt új eredményeket tárjanak a nagyközönség elé.

Az utóbbi években kerültek a múzeumba a kiállított avar és honfoglaláskori leletek, illetve a Szarvas határában – Bánréve, Halásztelek és Káka területén – előkerült tárgyak, melyek közül egy aranyozott korai avar kard, aranyozott ezüst honfoglaláskori veretek, középkori pénzérmék és egy pecsétnyomó emelkednek ki. 2020-ban került a múzeumba a betelepítés emlékét őrző 18. század eleji úrvölgyi típusú pohár, melynek latin felirata már Bél Mátyás 18. század első felében keletkezett munkájában is megtalálható: a tárgy anyaga a legenda szerint vasból változott rézzé. Szintén újdonságnak számítanak a kiállítás idejére kölcsönkapott nyírfakéreg levelek, melyeket a második világháború alatt az orosz frontról küldtek haza Szarvasra. A fentieken túl természetesen a régi gyűjteményből is gazdag anyagot vonultat fel a tárlat: helyet kapott például a 18. század végén épült evangélikus Ótemplom időjelző kürtje, vagy a százéves évforduló emlékét őrző 1822. évi szarvasagancsos fatábla is. A kiállításhoz készült egy színes kiállításvezető füzet és egy, a helyszínen megtekinthető dokumentumfilm is.