Than Mór: Görgei rohamra vezeti a 2. (Hannover) huszárezredet Herkálypusztánál 1849. július 2-án

Than Mór: Görgei rohamra vezeti a 2. (Hannover) huszárezredet Herkálypusztánál 1849. július 2-án

Komárom környékén ez volt a 2. csata az 1848–1849-es szabadságharc alatt. Than Mór (1828–1899) vízfestménye a szabadságharc legbravúrosabb lovas ütközetének azt a pillanatát ábrázolja, amikor – miután Klapka a császári erőfölény ellenére megtámadta a Komáromot már elfoglaló császáriakat – Görgei Artúr és Poeltenberg Ernő a segítségére sietve, figyelemelterelésül, mesteri lovasattakot indított, ami az osztrákokat visszafordította és megállította. A 3000 fős huszárroham alatt rengett a föld. Klapka szerint Görgei „mint egy isten hadakozott”. Az 1500 huszárt és 890 császári-cári katonát elveszejtő csatában a magyarok megállították ellenfelüket, a császáriak kétszeres erőfölényük ellenére sem tudtak döntést kicsikarni.

Bár Than a harcokban nem vett részt, de Görgei seregében tábori festőként dolgozott. Csataképei – melyekre később az osztrákok vadásztak és elkobozták – nagyrészt személyes és a szemtanúk kikérdezésével összegyűjtött élmények alapján születtek, egyedüli kortárs dokumentálásaként a történteknek. A júliusi 2-i csatát is több változatban megörökítette, a 2017-ben egy aukción felbukkant kép a legkidolgozottabb, néhány, korábban ismeretlen részletet is láthatunk rajta.