Számszeríj

Számszeríj

Agy, ív, ideg. Főúri passzió.

A középkor és a kora újkor jellegzetes főúri fegyvere. A fegyvert fából faragták, csonttal borították, leveles-indás csontberakással díszítették. Az íj agya barnára pácolt, a szaruíve kígyóbőrrel borított fa. Idegét zsinórral fonták és zsinórbogozás erősíti a szaruívet az agyhoz. A fegyveren több helyen kiegészítő ábrázolások, későbbi vésetek – köztük az agyán lévő évszám – látszanak, melyek feltételezhetően a használójától vagy a tulajdonosától származhatnak.

Készítőit nem ismerjük, itáliai, esetleg magyarországi munka lehet. A műtárgy törzse eredetileg acélíves számszeríjhoz készült, 1550 körül. Azonban egy régebbi, valószínűleg az 1400-as évek végéről származó szaruívet illesztettek hozzá.

Díszes és aprólékos kidolgozása bizonyossá teszi, hogy arisztokrata udvarban használták a Herman Ottó Múzeum történeti fegyvergyűjteményének egyetlen számszeríját, melyet 1972-ben vásárolt meg a múzeum.