Perlrott Csaba Vilmos: Család

Perlrott Csaba Vilmos: Család

Kassák Lajos szerint Perlrott Csaba (1880–1955) „… a mes-terség sémáival lemérhetetlen, s mással mint önmagával nem magyarázható.” Valóban nehéz művészetét besorolni. Párizsban sok mestertől tanult, művészetébe Cezanne felfogását is beépítette, mégis, talán Henry Matisse volt rá igazán döntő hatással, akinek egyik első tanítványa volt. 1907-ben a párizsi Salon d’Automne tárlatán – mely a 20. századi művészetek új és innovatív bemutatójává vált – a Fauve-ok (azaz Vadak, kolorista festészeti irányzatát) termében hét képet állíthatott ki. Különböző – francia és a nagybányai – kortárs alkotói stílusokat szintetizálva alakította ki a sajátját, megújította a 20. századi magyar festészeti formanyelvet. A realista festészettől indult, viszonylag kevés színt használt, a formákat síkokra bontó, kubisztikus jellegű festészetet művelt, majd később viszszatért a posztimpresszionizmushoz.

A kecskeméti művésztelep első vezetője, Iványi-Grünwald Béla magával hívta a nagybányai festőkből kiváló neósokat (azaz neo-impresszionistákat) – így Perlrottot is –, akik az impresszionizmus, posztimpresszionizmus utáni modern művészeti irányzatokat akarták követni.