Milleniumi képeslapsorozat

Milleniumi képeslapsorozat

1000 éves honfoglalás. Vadonatúj anzikszgyártás.

Magyarország képeslapnyomtatása a honfoglalás ezeréves évfordulójának ünneplésekor indult. Korábban csak külföldi, főleg német, osztrák és francia kiadású nyomdai lapokon tudtak képes üzeneteket küldeni a magyarok, melyek sokszorosítása az 1870-es években kezdődött meg Európában.

A magyar posta 1896-ban kezdte meg színes, kőnyomatos millenniumi képes levelezőlapsorozat kibocsátását, kiváltva ezzel azt a korábbi tervet, hogy három napos érvényességgel olyan levélbélyegeket nyomtassanak, amelyek az ünnepi eseménnyel kapcsolatos képeket tartalmaznak.

Végül a minisztérium 32 darabos sorozat elindításáról döntött, melyeken belföldre 2, külföldre 5 krajcár volt a tarifa. Az illusztrációk négyféle témát jelenítettek meg. Hat lap a millenniumi kiállítás központi helyszínét, a városligeti Millenniumi Ezredéves Országos Kiállítás épületeit idézte meg, másik hat lap a gyorsan növekvő Budapest látképeit mutatta, valamint a fővároson kívüli helyszíneket. Újabb 12 lap pedig magyar történelmi jeleneteket, életképeket ábrázolt. Az utolsó két lapot Horvátország és Szlavónia számára készítették, Zágrábot és a plitvicai tavakat mutatták be rajtuk.