Kötetpár Batsányi János költő magánkönyvtárából

Kötetpár Batsányi János költő magánkönyvtárából

Magánkönyvtári kötetek. Kisfaludy-csodálat.

Kisfaludy Sándor Eredeti magyar játékszínének két kötete Batsányi János linzi magánkönyvtárából származik, benne Batsányi kézírásos bejegyzése: „Batsányi 1825”, illetve „Batsányi 12 Sept. 1826.” Halála után 1121 kötet maradt utána. Hitelezői majdnem lefoglalták a könyveket, mikor is Kubinyi Ágoston, az Országos Széchényi Könyvtár igazgatója közbelépett, és megvette tőlük, így került 1852-ben a könyvtár birtokába.

Batsányi és Kisfaludy jól ismerték egymást, többször találkoztak is, Batsányi Kisfaludy Sándort tartotta a kor legjobb költőjének. Bár Kassán volt kamarai kancellista, élénk szerepet vállalt a magyar felvilágosodás irodalmában. Baróti Szabó Dáviddal és Kazinczy Ferenccel megalapította és szerkesztette az első irodalmi folyóiratot, a Magyar Museumot. A Martinovics-féle jakobinus összeesküvésben való részvételéért azonban elfogták, elítélték és egy évre bebörtönözték Kufstein várába. Szabadulása után ismét hivatalnokságot vállalt Bécsben, de nemsokára újra börtönbe vetették, mivel 1809-ben átdolgozta Napóleonnak a magyarokhoz intézett proklamációját. Politikai száműzöttként halt meg Linzben.