Komárom megyei nemzetőr csákó

Komárom megyei nemzetőr csákó

Karhatalom. Komáromi virtus.

A Nemzetőrséget – azaz a Tizenkét pont szövegének 5. pontjában is jelzett „nemzeti őrsereg”-et, azaz polgárkatonaságot – a korábbi francia forradalmak Nemzeti Gárdájának példájára hozták létre. Felállításáról az 1848. évi XXII. tc. rendelkezett. Feladatuk elsősorban „a személyes és vagyonbátorság, a közcsend és belbéke biztosítása” volt, vagyis alapvetően karhatalmi-rendvédelmi feladatokat kellett ellátniuk.

A több ezer fő felöltöztetése és felfegyverzése az Országos Nemzetőrségi Haditanács egyik legfontosabb feladata volt. A ’48-as honvédség és nemzetőrség egyenruhája alapvetően a császári hadsereg uniformisának mintájára épült. Egyenruhájuk vitézkötéses búzavirágkék atilla (Zrínyi-dolmány) volt.

Az itt látható nemzetőr csákó – a pánt fölötti címer alapján – a Habsburg-ház 1849. április 14-i trónfosztása utáni időszakból való. A sapkarózsa nemzeti címere elveszett. A préselt pánton a kiállító törvényhatóság neve és az osztály száma szerepelt. A csákópánt különböztette meg egymástól az alakulatokat. A komáromi nemzetőrök 1848 szeptemberében hozzájárultak a vár megszerzéséhez és megakadályozták, hogy a császárhű várparancsnok átadja azt a császári csapatoknak.