Deák Ferenc köszönőlevele gróf Somssich Imréhez

Deák Ferenc köszönőlevele  gróf Somssich Imréhez

Néma tüntetés. Adomány-tilalom. Kontra 800 levél, 100 000 forint.

Deák és Vörösmarty nagyon közeli barátságban álltak egymással. Szoros kapcsolatuk, politikai nézeteik, életfilozófiájuk hasonlósága és Deák személye miatt a költő őt kérte fel halála előtt a család gyámjának. A gyámfelügyelői szerepet – Vörösmarty Ilona beszámolói alapján – Deák mély lelkiismeretességgel és szeretettel töltötte be.

A kormány megtiltotta, hogy a forradalomban résztvevő Vörösmarty gyászszertartásán előzetes engedély nélkül beszédet mondjanak, és azt is, hogy a család megsegítésére Deák felhívást intézzen a nemzethez. Az 1855. november 21-i temetés ennek ellenére 20 ezres önkényuralom elleni néma tüntetéssé vált, Deák pedig magánemberként a család ügyében mintegy 800 segélykérő levelet küldött szét az országban, amelyek nyomán több mint 100 000 forint gyűlt össze.A hatvani Múzeumban őrzött, ismeretlen címzettnek küldött levél az árváknak való gyűjtéshez kapcsolódik. A levélben említett Somssich Imre a Somogy megyei népfelkelő sereg lovas századának századosa, 1861-ben és 1867 után országgyűlési képviselő. A köszönőlevél Doktay Gyula építészmérnök, helytörténész, múzeumigazgató gyűjtésével került a múzeumba.