Aranyozott ezüst, török, fedeles kupa

Aranyozott ezüst, török, fedeles kupa

Eger. Bástya. Törökök jönnek. Várásatások.

1929-ben Pálosi Ervin jogakadémiai tanár Az egri vár ásatásainak újabb eredményei címmel írt, a Műemlékek Országos Bizottságához intézett – a vár dél-keleti részén, a szabálytalan ötszögletű Rozgonyi-bástyánál zajló – ásatásról szóló jelentését megismertette az Eger című, helyi lapban a lakossággal is: „Az apróbb leletek nagyobb tömegén: […] cserepek, katona-pipák, vasszerszámok, öt régi pénzen, török sírköveken […] kívül itt került elő egy XV. vagy XVI. századbeli, egyenes, szép markolattal bíró kard és egy XVII. század legelejéről való fedeles és füles ezüstkupa, ékített felületén aranyozva. Oldalán perzsa ornamentikájú, igen finom kiveretű trébelés van. A kupában egy szintén a XVII. század legelejéről való hajtű volt, gyöngyökkel, granáttal és egy harmadik féldrágakővel díszített, áttört művű fejjel, azonkívül egy Mátyás-korabeli ezüstpénz és 16 darab török pénz is volt benne.”

A virágmotívumokkal és ornamentikával díszített ezüstkupán sem mesterjegyet, sem más olyan jelet nem találni, amely alapján közelebbi korát, készítési helyét meghatározhatnák. Feltehetően külföldi munka, de akár egri ötvösé is lehet, mivel a hódoltság idején Budán már virágzott az ezüstművesség.