Aknay János: Petőfi-portré

Aknay János: Petőfi-portré

Költőzseni. Modernitás.

Petőfit nem tudta elmozdítani az irodalmi kánon tetejéről se az idő, se a történelem viharai, se a későbbi magyar lírai teljesítmények, se az új kutatási nézőpontok és eredmények, se a nevének és munkásságának történeti korszakonként politikai-ideológiai alapon történő, sokféle eltorzítása. Ő maradt vérbeli romantikus művész, ösztönös és eredeti költőzseni, aki modernizálta a magyar lírát, aki után a magyar líra gyökeresen megváltozott. Hiába tudunk azonban róla sokat, mégsem tudunk róla eleget.

Kevésbé ismert például, Petőfi milyen tájékozott volt az európai eszmetörténeti gondolkodók munkáiban. Vagy hogy miként kezdte el a dalköltészet felől új lírai irányok felé tágítani munkásságát. Sokszor és sokakban népies dalköltészete és népköltői imázsa elfedte remek fordítói munkásságát, drámai és prózai tevékenységét, illetve a Petőfi-líra mind elmélyültebbé váló, téma-, eszköz- és gondolatgazdagabb, sőt létértelmezői részét.

A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum visszatérően kortárs képzőművészeket szólít meg, hogy alkossák meg a saját Petőfi-képüket. Aknay falemezre készített olaj-, pasztellképe is egy ilyen felhívásra született a költő születésének 150. évfordulójára