Kincsek mesélnek Kecel múltjáról

Kincsek mesélnek Kecel múltjáról

A Kecskeméti Katona József Múzeum és a Keceli Városi Múzeum együttműködésében újult meg a Kecel határának régészeti emlékei című tárlat. A kiállítás a Kecel környékéről származó régészeti leletekkel a sok száz évvel ezelőtt ott élt emberek életébe enged betekintést, melyet a Magyar géniusz programnak hála most már méltó módon tudnak a nagyközönségnek bemutatni.

A kiállítás alapját a Keceli Helytörténeti Gyűjteményben őrzött régészeti korú cserép- és fémtárgyak képezték. Iván László tanár, helytörténeti kutató jóvoltából maradt fenn az utókor számára számos értékes, Kecel határában előkerült tárgy. E magángyűjtés a tanár elhunyta után részben a családnál, részben az időközben múzeummá nyilvánított gyűjteményben lappangott. A leletek közül a legjelentősebb az ún. méhes foki bronzkincs, mely a késő bronzkor, kora vaskor időszakának legkiemelkedőbb Duna–Tisza közi példája. E kincs és számos további tárgy (lándzsák, szkíta pecsétnyomó stb.) a Kecel nyugati felén zajló tőzegbányászat eredményeként került felszínre.

A tárlat legnagyobb része a Kecskeméti Katona József Múzeum régészeti gyűjteményéből származik. Az anyag egyik fele a korábbi évtizedekben bekerült ősállatmaradványokból, valamint látványos fém- és cseréptárgyakból áll. A másik fele a közösségi régészeti munkálatok során, helyi fémkeresős múzeumbarátok jóvoltából jutott el a múzeumba, ahol restaurálás és leltározás után megindult a tudományos feldolgozásuk.

A Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött keceli eredetű tárgyak képi formában jelennek meg a tárlatban. A leglátványosabb az 1930-as években előkerült arany borítású kard, melyet László Gyula rekonstruált 1955-ben. Emellett képi tablón kaptak helyet a Kecel-Szentdemeterről előkerült aranyérmek, az Őrjeg mentén talált honfoglalás kori, bizánci eredetű fülbevalók, valamint a díszes avar övszerelékek.

A kiállítás múzeumpedagógiai hasznosítását szolgálja a padlóra helyezett térképes infografika, mely a történeti Kecel területét ábrázolja. A múzeumba betérő gyermekek számára lehetőség nyílik a település határából származó leletek, valamint Kecel társzerkezetének játékos bemutatására.

 

Fotók: Oros Sándor és Varga Eszter