Bűn és bűnhődés Magyarhonban

Bűn és bűnhődés Magyarhonban

A Magyar Géniusz Program arra ösztönözte a múzeumi világot, hogy bemutassa a magyar tehetségeket, hősöket, a kreativitás és a zsenialitás példáit helyben és országos szinten. Igen, arra ösztönzött, hogy merjünk nagyot álmodni. Sok lappangó vagy érdemtelenül kevés figyelemmel kitüntetett érték, téma kerülhetett így köztudatba, válhatott ismertté.

A Kiskun Múzeumban egy 52 éves kiállítás megújítását tette lehetővé a program. Talán első pillanatra meghökkentőnek, bizarrnak tűnik a témaválasztás, mert az az emberi társadalmaknak, így a magyar történelemnek sem a napfényes oldalát tárja fel. A bűnök és a büntetések az idők kezdete óta velünk élnek és azóta keressük rájuk a megoldást. A magyar jogtörténelem nagyjai, a bűnök és a bűnözés felszámolására tett számtalan törekvés, a büntetéstörténet mérföldkövei azonban méltán megérdemlik, hogy a magyar géniuszok sorában helyet kapjanak. Látványossága mellett a téma kiemelten fontos a magyar történelem jobb megismerése és megértése szempontjából is, s mivel az emberi természet árnyoldalait tárja fel, oktató és nevelő hatása is elsőrangú.

Az 52 éves kiállítás megújítását nem csak a kora tette időszerűvé, hanem az épület állaga, a kiállítás tematikája, az installáció elavultsága is, még akkor is, ha a „Börtönmúzeum” az intézmény leglátogatottabb tárlata volt és korosztálytól függetlenül kíváncsi izgalommal léptek a látogatók az egykori tömlöc falai közé. A kiskunfélegyházi büntetéstörténeti kiállítás tehát országos jelentőségű, az ott őrzött anyag egyedi. A Kiskun Múzeum fő vonzereje e kiállításban rejlik, így a kor követelményeinek megfelelő felújítása elengedhetetlen volt.

A megvalósult tárlat megalkotásához új szemlélettel közelítettek: eddig a bűn és a vétkesek szigorú, sokszor kegyetlen büntetése kapott jelentős hangsúlyt, most azonban a fő vezérfonalat azon törekvések, törvényalkotások és ezáltal a bűnök és büntetések bemutatása adja, melyek meghatározóak, sorsfordítóak voltak a magyar büntetéstörténetben. Például azt, hogyan jutottunk el az egyéni bíráskodástól az egységes törvényi megfelelésig, vagy az egykoron népünnepélynek számító kivégzésektől a munkáltatással a jóra nevelésig.

A támogatásból megújult az egykori tömlöcépület belső tereinek infrastrukturális állapota (villamoshálózat és a világításrendszer cseréje, falazat javítás, meszelés és festés, új járólap lerakása), mindez úgy, hogy a 18. századi épület jellege és hangulata is megmaradt. Az épület és a kiállítóterek (egykori cellák, rabkonyha, földalatti tömlöc) adottak voltak, de az új szemlélet, új lehetőségeket kínált, így az eddig megszokott bejárási útvonaltól eltérően most egy-egy korszak, esemény, reformtörekvés, valamint bűn és büntetés hangsúlyosabban, látványosabban, új megvilágításban került bemutatásra. A tárlat 15 egységet alkot, szinte párhuzamosan halad a kronológia és a tematikus látvány. Új installáció, nagyméretű információs felületek és vitrinfalak kerültek a régi fatárlók és fatablók helyére. Az információátadást segíti, kiegészíti és érdekesebbé teszi a továbbfejlesztett múzeumi guide rendszer. A számos helyen megtalálható QR kódok további információt és képi anyagot rejtenek, de magyar és angol nyelvű kiállítás-vezető is a látogatók rendelkezésére áll. E technológia lehetővé teszi az AR tartalommal (kiterjesztett valóság) való bemutatást is, így a tárlat négy helyszínén igazán élethűen elevenedik meg a múlt. A virtuális tárlat mellett három helyszínen – a cellában, a vesztőhelynél és a börtönész irodájában – enteriőröket is megszemlélhetünk.

„Az alkotómunka során kiemelt szerepet szántunk a kiállítás tartalmi bővítésének új kutatási eredményekkel és a Kiskun kerületi börtön történetének bemutatásával. A tárlat látványát a megőrzött büntetőeszközök, dokumentumok és a fotóanyag teszi igazán különlegessé. E műtárgyanyag állagmegóvása, biztonságos bemutatása az elsődleges feladat, épp ezért nagy hangsúlyt fektettünk a megőrzött emlékanyag digitalizálására és e forma hozzáférhetővé tételére” – nyilatkozta Mészáros Márta kurátor.

A téma szemléletes bemutatását segítik a büntetőeszközökről készült tárgymásolatok, valamint számos interaktív játék. A többféle öltözet (betyár, foglár, női rab, pap, kiskunkapitány) a dramatikus tárlatvezetésekhez, szituációs játékokhoz ad majd személetes hátteret. A meglévő állandó tárlathoz új helyszín is bevonásra került, a főépületben lévő, jelenleg raktárként szolgáló pincerész, mely a közeljövőben a látogató tér része lesz, ahol a kézbe vehető tárgymásolatok és múzeumpedagógiai eszközök, interaktív ismeretszerző játékos feladatok kapnak helyet. Mivel eddig nem volt, a megújult tárlathoz kiállítás-vezető és múzeumpedagógiai füzet is készült.

A büntetéstörténetnek és a téma megőrzött emlékeinek hű, valóságos és méltó bemutatóhelye a Kiskun Kerület rabítélő székének egykori tömlöce, mely ma már a Kiskun Múzeum épülete. Valljuk, hogy az ember által elkövetett bűnöket és a múlt értékítéletét be kell mutatni, hogy a felnövekvő nemzedék ilyen helyzetekben helyesen tudjon dönteni, s ezáltal emberhez méltó módon élhessen a kisebb és nagyobb közösségekben” – nyilatkozta Mészáros Márta.