Bánffy Miklós – A népszavazás külügyminisztere

Bánffy Miklós – A népszavazás külügyminisztere

A Soproni Múzeum időszaki kiállítása életre hívásának ötletét a soproni népszavazás jubileuma és gróf Bánffy Miklós születésének 150. évfordulója adta. A kettő szorosan kapcsolódik egymáshoz, ugyanis a népszavazás gróf Bánffy Miklós Bethlen-kormányban való rövid külügyminisztersége idején valósulhatott meg, mint a trianoni békeszerződés egyetlen komolyabb, nagyhatalmi konszenzussal kialkudott területi revíziója. A soproniak számára a gróf személye ezért különös jelentőséggel bír, 2013-ban a Hűség Napja alkalmából szobrot is emelt a város Bánffy Miklósnak az Erzsébet-kertben.

A tárlat egyik célja, hogy közérthetően, a nagyközönség számára is könnyen befogadható módon mutassa be a gróf társadalmi és főként politikai munkásságának az eredményeit. A tíz roll-upon a német és magyar nyelvű szövegek között ezért 41 kép kapott helyet. Ezek személyeket, Bánffy életútja és pályája szempontjából fontos épületeket, művészi munkásságához kapcsolódó grafikai terveket, külügyminiszteri ideje alatt történt eseményeket mutatnak be, a szöveges tartalom mellett a látvány fokozásának és az érdeklődés felkeltésének nem burkolt szándékával. A téma 1918-1922 időszakra, azaz Bánffy külügyminiszeri időszakára vonatkozó levéltári alapkutatásait Tóth Imre végezte a Magyar Nemzeti Levéltárban, a berlini Külügyminisztériumi Levéltárban és Szövetségi Levéltárban (Politisches Archiv des Auswaertiges Amtes Berlin, Bundesarchiv Berlin), valamint a londoni Nemzeti Levéltárban (The National Archiv London-Kew). A képek kiválogatását szintén levéltári kutatómunka előzte meg, melyet Török Balázs történész végzett (Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára).

Az így összeállított roll-upok gróf Bánffy Miklós életének egy-egy fontos fejezetét mutatják be kronológiai sorrendben, nem mellőzve az életrajzi adatokat a művészeti és a leginkább kidomborított politikai tevékenysége mellett. A kiállítással az alkotók szeretnék gróf Bánffy Miklós személyét beemelni és megtartani a köztudatban, politikai örökségét ápolni és közkinccsé tenni. Emellett igyekeztek magát a korszakot is megragadni, melyben a gróf élt és amelyet rendkívüli fordulatok és változások jellemeztek. Bánffy Miklós életének szemüvegén át tehát egy általános képet kaphatunk a 20. század első felének magyar viszonyairól.

Az időszaki kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program pályázatának támogatásával jöhetett létre a Soproni Múzeum rendezésében.