A várva várt pillanat

A várva várt pillanat

A Kecel város múltját, helytörténeti örökségét szívükön viselők jó ideje dédelgettek egy álmot, mely hosszú évekig szunnyadt a lelkekben, formálódott, új tervekkel gyarapodott, és arra várt, hogy a szűkebb és tágabb környezet legnagyobb örömére végre valósággá válhasson. Ez a Magyar géniusz programnak köszönhetően most megtörténhetett.

A Bács-Kiskun vármegyei Városi Múzeum Kecel 1996-os megalakulása és 2012-es újjáélesztése óta elérhetetlen terv volt az egyébként igen gazdag néprajzi gyűjteményt egy olyan újragondolt kiállításban akár a nagyobb közönség elé tárni, amelyben a bemutatott tárgyak valóban kecelivé válhatnak. A korábbi gyűjteményben ugyanis a paraszti világ otthonának berendezései, a mesterségek eszközei, tárgyai sorakoztak azokat kontextusba helyező, lényegüket gazdagító képek és hiteles helyi dokumentumok nélkül. A szakemberek álmát a vidéki muzeológiát támogató és a Petőfi-emlékévben megvalósuló Magyar géniusz program tette valósággá, hiszen a pályázati programban elnyert támogatásnak köszönhetően a közelmúltban megnyitott az újragondolt tematikára épülő és jelentősen gazdagodott Az újkori Kecel című helytörténeti tárlat.Az újkori Kecel története és egyben a tárlat is Patachich Gábor kalocsai érsek 1734-es képmásával, valamint a város általa kiállított alapító levelével kezdődik. A kiállításon láthatjuk még az 1700-as és az 1800-as évekből származó, komoly jelentőségű dokumentumok másolatait, valamint egy helytörténeti magángyűjtemény bevonásának köszönhetően minden terület kiegészült képanyaggal, valamint eredeti helytörténeti tárgyakkal. kiállítás anyagának jelentős részét magánfelajánlások alkotják, melyek közül kiemelkedik a két kurátor, Turnai Ágnes és Kiss Csaba által felajánlott helytörténeti magángyűjtemény. A két elhivatott szakember dolgozta ki az új kiállítás tervezetét, tárgyi meghatározásait, arculati tervét, képi világát is, majd később a megvalósítás kulcsszereplői is voltak. Benyák Ferenc helyi történész nevéhez a múzeumpedagógiai program megalkotása fűződik.

Az előtérben és egyben folyosórészen kapott helyet Kecel újkori múltjának bemutatása, ahogyan az újratelepítő Patachich Gábor érsek festményének másolata, élettörténete, valamint az arcképével ellátott érmék gyűjteménye is. Megtekinthető a teremben még a Kecel újratelepítését elrendelő levél színhelyes, méretarányos másolata, alatta pedig a település által kiadott emlékérmek, plakettek, valamint az 1900-as években használt községi bélyegző. Láthatjuk még több, 1734 és 1800 között kelt dokumentum másolatát, rajtuk bemutatva a település címerének és bélyegzőjének változatait. A látogató itt találkozhat a településhez köthető szervezetek numizmatikai gyűjteményével, Kecel egykori iktatókönyvével és a szolgálati cselédkönyv nyilvántartásával. A bemutatkozó egyháztörténeti emlékek közül mindenképp kiemelendő a kuriózumnak számító régi latin nyelvű misekönyv. Az ablakokról korábbi keceli utcaképek és térképek tekintenek le az érdeklődőkre.

A legbelső teremben izgalmas összeállítás tekinthető meg: a gyógyszertár-, posta- és vasúttörténeti részkiállítás. Itt kapott helyet a tűzoltóság történetének, a településen három fényképész mestere, Travnik Mariska, Szigethy Jánosné és Nánai István munkásságának bemutatása, akik különböző eszközökkel hagytak emlékeket a maguk korszakából. Beleshetünk Perényi kékfestő mester és Gillich késes mester világába is.

Ha tovább sétálunk, Vörös József kovácsmester és Csordás Károly cipészmester műhelyében találjuk magunkat. Az itt felállított tárolókban helyezték el az alkotók a keceli szódagyártás, Fogler Ferenc órás és ékszerész munkássága, a híres Ságody-vaj készítése, valamint a Keceli Betonárugyár és a Téglagyár történetét is. A megújult helytörténeti tárlat a folyosóról nyíló teremmel zárul: itt merülhetünk el az iskolatörténeti kiállításban, egykori iskolapaddal, táblával, a vidéki iskolákból ismert jancsikályhával, Czár László iskolaigazgató harmóniumával, gyermekmozgalmi és iskolai jelvények gyűjteményével, korabeli dokumentumok és réges-régi tanszerek bemutatásával.