A Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége sajtóközleménye

A Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Ideiglenes Program Kollégiuma 2021. július 6-án hivatalosan is megalakult, s heteken belül kiírja első pályázatait.
A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége és a magyar vidéki muzeális intézmények a Petőfi 200 emlékév keretében eddig sosem tapasztalt kormányzati támogatáshoz jutnak a Magyar Géniusz Program révén. A pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap ideiglenes kollégiuma hirdeti meg, szakmailag a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége koordinálja.

Petőfi a magyar szellem, a magyar élni akarás és önfeláldozás örökké eleven forrása. A kreativitás, az építő gondolat, a tudás történelmünk során sokszor segítette át nemzetünket a balsorson és erősítette meg egyben a vidéki Magyarország nemzetmegtartó képességét is.
A Magyar Géniusz Programmal meghajtjuk fejünket valamennyi ismert és névtelen magyar hős és lángelme előtt. Az ország száz meg száz pontján szellemi emlékművet állítunk a magyar kreativitásnak és zsenialitásnak. Nemzeti létünket, nemzeti identitásunkat muzeális eszközökkel támogatva a Magyar Géniuszok, a magyar tehetségek, lángelmék, tudósok, hősök, hazafiak, patrióták és eredményeik példáját emeljük mindennapjainkba, közvetlen környezetünkbe, mely követésre sarkall.
A gazdag magyar örökség bemutatásának hiteles terei lesznek a muzeális intézmények; kiállítások, rendezvények, kulturális együttműködések, tudományos kutatások, kiadványok formai keretei között, ahogy megvalósul a Magyar Géniusznak a legértékesebb vidéki műtárgyanyaggal való megtestesítése, soha eddig egyben nem látott gyűjteményének bemutatása is.

A program nemzeti közösségerősítő szerepet vállal. A múzeumok közösségépítő helyek, a látogatók, a civil közösségek bevonásának, a hátrányos helyzetű csoportok aktivizálásának, az intézmények közösségi színtérré alakulásának terei. Ennek mozgatórugója a „helyben levés”, a település társadalmi szövetébe való szerves beépülés.
Összefogjuk a Kárpát-medence különböző pontjain megvalósuló programelemeket, össznemzeti együttműködésre törekedve.
A program célrendszere összetett, egymásra és egymásból építkező célkitűzések hálózata: a nemzeti lét megújulásának múzeumi eszközökkel történő elősegítése; a patrióta szellemiség terjesztése hazánk gazdasági, demográfiai és kulturális erősítése érdekében; a vidékfejlesztési célokhoz való közvetlen kapcsolódás, a vidéki identitás definiálásának, a vidék megtartó erejének muzeológiai eszközökkel való támogatása; a jövendő generációk nemzettudatának erősítése és stabil múzeumlátogatókká válásának elősegítése. Cél egy korábban nem tapasztalt mértékű múzeum-népszerűsítés a magyar lakosság körében és a pandémia utáni vidéki múzeumi szféra megújulásának elősegítése, a járvány miatt nagy veszteséget elszenvedő turisztikai szektorral való együttműködés.
Kiemelt szempont a kormányzat vidékfejlesztési céljaival egy irányba hatva a vidék megtartó erejének, „szerethetőségének” muzeológiai eszközökkel való segítése.

—————————————————————————————————————–
A Vidéki Múzeumok Szövetsége a vidéki muzeológia társadalmi elismertségéért, érdekeinek képviseletéért, a vidéki múzeum-ügy szakmai megújításáért dolgozik. Több mint száz intézményi tagja között mintegy harminc határon túli, a magyar kultúra emlékeit őrző intézmény, mellyel a „magyar vidéki múzeum” fogalmát és a Magyar Géniusz nagyságát határokon átívelő, nemzeti eszmévé emeli.