A falak ereje nem a kőben van…

A falak ereje nem a kőben van…

Gárdonyi Géza és az Egri csillagok – Kutatás, műhelymunka, könyvcsomag, olvasónapló, kisfilm létrehozása a Dobó István Vármúzeum megvalósításában

 

Gárdonyi legjelentősebb, leghíresebb regénye az Egri csillagok, amelyet az Új Nemzeti Alaptanterv is nevesít kötelező olvasmányként. Ugyanakkor a Gárdonyi Emlékmúzeumba látogatók, valamint a múzeumpedagógiai foglalkozásokon résztvevő diákok és pedagógusok körében is nagyon sok a hamis klisé, mítosz az író életművével kapcsolatban, és az Egri csillagok című regény oktatása is komoly kihívást jelent. Szükség van arra, hogy a látogatók és a pedagógusok segítséget kapjanak ahhoz, hogy helyesen értelmezzék az írói életművet, újragondolják ismereteiket, átlépjék a rutinszerű feldolgozás kereteit. Ahhoz azonban, hogy ezt megtehessék, a múzeumnak új és modern szempontok szerint kell kutatni, értelmezni és megfogalmazni az életmű üzeneteit, meg kell újulni a gyűjtemény és a kiállítás hasznosítása terén. Az egri Dobó István Vármúzeum a Magyar Géniusz Program támogatásával nem kevesebbre, mint erre vállalkozott.

Mindehhez először tisztázni kellett a regénnyel kapcsolatban számos pontatlanságot, izgalmasabb, változatosabb módszereket, gyakorlatokat kellett kialakítani. Fontos volt továbbá, hogy a múzeum nyilvánossá tegye a Gárdonyi-gyűjteményét, a Gárdonyival kapcsolatos ismereteket, hasznossá téve az oktatás, valamint az egyre árnyaltabb és igényesebb látogatói elvárások számára.

Gárdonyi Géza kiemelkedő szellemiségű, rendkívüli gondolkodású írónk volt. Műveltségét egész életén át tartó tanulással szerezte meg, írói tehetségét nem pusztán ajándékba kapta, hanem kitartó munkával formálta. Példája annak, hogy tanulással, önműveléssel, gondolkodással, kitartással elérhetőek a nagy célok, rendkívüli munkabírással, odaszánással, türelemmel növelhető az emberben lévő erő a dolgok véghezvitelével. Ez az attitűd különösen a fiatalság számára lehet vonzó, ha azt megfelelő eszközökkel mutatjuk be. A programnak ez volt a legfontosabb célja, hogy Gárdonyiban példát állítson, az Egri csillagok című regényt és annak üzeneteit népszerűsítse, átformálja a közvéleményt és az író valódi arcát mutassa meg. Az Egri csillagok című regénynek köszönhetően az 1552-es diadal a nemzettudat része, és nagyon fontos, hogy megőrizze ezt a státuszt! Az új szempontú kutatásokkal, majd azok eredményeinek közzétételével modernizálhatjuk a Gárdonyiról kialakult képet, ezáltal biztatva mindenkit arra, hogy forduljon újra a gyermekkorban esetleg kihagyott olvasmány, illetve annak üzenetei felé. A kutatási programmal a múzeum meg szerette volna alapozni a Gárdonyi Géza Emlékmúzeum fennmaradását és sikerét a következő évtizedekre, illetve biztosítani szándékozta, hogy a regény marketing ereje ne halványodjon, és emelkedjen az Egerbe és az egri várba látogatók száma.

A kutatás eredményei:

Megtörtént az Egri csillagok című regény négy, Gárdonyi Géza életében megjelent szövegváltozatának pontosítása, véglegesítése, exkluzív kiadása. A megjelenő kiadvány hiánypótló, a szövegváltozatok és megjelenések pontosításával, a javítások tipizálásával, a statisztikai elemzésekkel az oktatásban új szempontú regényfeldolgozás válik lehetővé, ezáltal a reál tudományokhoz, számítástechnikához vonzódó gyermekekhez is könnyebben el lehet juttatni az olvasás élményét. A könyvben négy hasábos elrendezésben egymás mellett láthatóak a szövegváltozatok, melyek megjelenése: 1901, 1905, 1909 és 1913. Befejeződött a regény oktatási célú feldolgozása, megjelent a Gárdonyi Géza Emlékház felkészült látogatását elősegítő és a kötelező olvasmány oktatását támogató módszertani kiadvány. A kiadvány melléklete egy Olvasónapló, valamint egy Digitális olvasónapló is. Múzeumi szakemberek, könyvtárosok és pedagógusok közreműködésével megvalósult egy pedagógiai, szakmai műhelymunka-sorozat is.

Az olvasónapló itt érhető el:

https://egrivar.hu/hu/iskolaknak/gardonyi-geza-es-a-storytelling-izgalmas-vilaga

Lírai hangvételű ismeretterjesztő kisfilm készült az Egri csillagok című regénnyel kapcsolatos legfontosabb és legérdekesebb információkról.

A film megtekinthető az alábbi linken:

https://youtu.be/2w05rShxEg0